Konserwacja

Zespół naszych fachowców zajmuje się konserwacją dźwigów. Obsługujemy zarówno dźwigi towarowe, jak i osobowe. Prawidłowe działanie windy w dużej mierze zależy od regularnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych. Odpowiednia kontrola pozwala w porę wykryć wszelkie nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników windy. Konserwacja wind jest niezbędna nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale także na ponoszone koszty. Usterki, które nie zostały wykryte odpowiednio wcześnie, mogą przerodzić się w większe awarie i ogromne wydatki.

Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa winda powinna przechodzić przegląd techniczny co najmniej raz w miesiącu. Podczas przeglądu należy wykonać podstawowe prace konserwacyjne – regulację elementów dźwigu czy modernizację komponentów. Warto również co pół roku wykonać generalną rewizję urządzeń dźwigowych.

Nasz firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, dzięki czemu możemy prowadzić także badania bezpieczeństwa, które powinno wykonywać się raz na rok. Nasi specjaliści precyzyjnie sprawdzają wszelkie elementy bezpieczeństwa dźwigu. Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, wyznaczamy termin, w którym należy dokonać naprawy. Każde prace konserwacyjne wykonujemy rzetelnie i terminowo – przestrzegamy przepisów i zapewniamy bezpieczeństwo użytkowania windy. Nasi fachowcy posiadają wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu zapewniają obsługę na najwyższym poziomie. Gwarantujemy udokumentowanie wszystkich wykonanych czynności.