Uprawnienia

Zakład nasz jest uprawniony decyzją UDT nr.UD-14-68-N/1-93 do napraw i remontów, oraz UD-14-68-M/1-98 do montażu i UD-14-68-P/1-04 modernizacji dźwigów.