Wartości i zasady

Nasza wizja

Dążymy do stworzenia stabilnego przedsiębiorstwa opartego na wysokiej kulturze przedsiębiorczości, która pomaga osiągać sukces swoim klientom. Oznacza to, że wszystkie nasze działania wykonujemy z uczciwością, poszanowaniem i poświęceniem przy głębokim przywiązaniu do naszych pracowników i klientów stanowiących nasz fundament, a wszystko po to, aby móc dostarczać najwyższej jakości rozwiązania w zakresie oferowanych dźwigów, rozwiązań modernizacyjnych oraz serwisu i konserwacji.

Nasze wartości

Klienci mówią, my słuchamy – Opinia naszych klientów zawsze stanowi podstawę do opracowywania naszych strategicznych planów i działań. Wartość tą realizujemy poprzez pozyskiwanie opinii klientów i informacji o ich oczekiwaniach, przy każdej nadarzającej się okazji oraz wyróżniając się sposobem obsługi naszych klientów.

Najlepszy zespół zwycięża – Pracujący w zespole zaangażowani pracownicy są naszym największym skarbem i zawsze dążymy do pozyskiwania, kształcenia i zatrzymywania tych najbardziej utalentowanych.

Tą wartość realizujemy na trzy podstawowe sposoby:

  1.  Budowanie właściwego zespołu – zatrudnianie odpowiednich ludzi.
  2. Tworzenie odpowiedniej atmosfery – dbanie o to, żeby liderzy tworzyli odpowiednie środowisko, w którym wszyscy pracownicy mogą przyczyniać się do sukcesu.
  3. Innowacja definiuje naszą przyszłość – Indywidualna i zbiorowa kreatywność prowadzi do przełomowych pomysłów w zakresie technologii, produktów, rozwiązań i procesów. Tą wartość realizujemy dostarczając zróżnicowane rozwiązania dla klientów oraz opracowując produkt końcowy i usługi, które poprawiają jakość życia .